Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Konferencja "Nowe perspektywy dialogu: Technologie informatyczne w procesach decyzyjnych"

Opublikowano: wtorek, 07 czerwiec 2016

 

Termin: 12 października 2016 r. 

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55/56, sala 316
Udział w konferencji był bezpłatny.

 

 

Konferencja była forum dyskusji nad aktualnymi, budzącymi coraz szersze zainteresowanie, problemami zarządzania komunikacją w kontekście procesów decyzyjnych oraz nad wykorzystaniem narzędzi internetowych na rzecz włączenia społecznego w te procesy. Szczególną uwagę poświęcono wynikom najnowszych badań międzynarodowych oraz rezultatom innowacyjnych projektów wdrożeniowych realizowanych w Polsce i za granicą. Przedstawiono m.in. platformy internetowe wspierające deliberatywne konsultacje, nad którymi pracują interdyscyplinarne i międzysektorowe zespoły oraz przykłady ich pilotażowego zastosowania. Nasi prelegenci reprezentowali ośrodki badawcze lub instytucje publiczne z Polski, Japonii, Rosji, Singapuru, Szwecji, Stanów Zjednoczonych. W gronie badaczy znaleźli się socjolodzy, psycholodzy społeczni, politolodzy, prawnicy i informatycy. Wśród mówców znaleźli się również przedstawiciele administracji lokalnej i regionalnej.

 


Konferencja była kontynuacją trzech wydarzeń zorganizowanych przy udziale Instytutu Socjologii UW wraz z partnerami z kraju i ze świata:

1. „Deliberation: values, processes, institutions” (2012) http://cd.uw.edu.pl/index.php?page=conference-2012; rezultatem jest m.in. książka „Deliberation and Democracy: Innovative Processes and Institutions” red. S. Coleman, A. Przybylska, Y. Sintomer;

2. „O mieście z mieszkańcami”/„Délibérément, la ville” (2013) http://www.miasto-ville.uw.edu.pl ;

3. „New perspectives for dialogue. The model of deliberation and ICT tools in decision-making processes” (2014) >http://www.wdialogu.uw.edu.pl/en/events/conference-28-may-2014.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju