Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Podsumowanie aktualności 2016

Opublikowano: sobota, 31 grudzień 2016

W roku 2016, przeprowadzono trzy testy platformy w Nowej Dębie, Olsztynie i Warszawie (zob. Testy w Miastach). We wszystkich testach platformę wykorzystano na etapie przygotowania konsultacji (zawartości materiałów informacyjnych, planowanie procesu konsultacji i ewaluacji), jak również na etapie ich przeprowadzenia (publikacja materiałów informacyjnych, rekrutacja mieszkańców do debat).

W przypadku Nowej Dęby i Warszawy, platformy użyto również w procesie ewaluacji konsultacji (publikacja kwestionariuszy, zbieranie wyników, publikacja raportu końcowego). Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Rezultaty". Testy poprzedzone były metodologiczną konceptualizacją i rozwinięciem funkcji platformy w poprzednich latach. W toku trwania projektu, napisano szereg artykułów naukowych, których tematem były nie tylko zastosowane metody i narzędzia, ale także refleksje metodologiczne i teoretyczne związane z takimi zagadnieniami jak anonimowość, dostępność i ochrona danych osobowych. Obecnie, zespół "W Dialogu" przygotowuje publikację: w pracy zbiorowej znajdą się rozdziały przygotowane przez członków zespołu (ich tematyka dotyczy bezpośrednio działań w projekcie), jak również dyskusje nad rozwojem konsultacji społecznych w perspektywie międzynarodowej.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju