Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Polish Forum of Disabled Persons

Polish Forum of Disabled Persons unites associations and unions of disabled persons in Poland. Since 2004 it is a member of European Disability Forum – EDF. The main aim of the Polish Forum of Disabled Persons is to gather the institutional and social potential to create the conditions for equal opportunities and possibilities of participation in social life for disabled persons and to curtail the signs of discrimination of disabled persons. In the last few years the Polish Forum of Disabled Persons participated in the variety of domestic and international projects and conferences, serving the aims mentioned above.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju