Free Joomla Template by HostMonster Reviews

„Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych”

Informacja o konferencji projektu "W Dialogu" w języku migowym

 

 

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, sale: 315 i 316

Termin: 28 maja 2014 r.

Organizatorzy: Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Warszawska, Związek Miast Polskich, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Biuro Promocji MIT oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem konferencji była dyskusja nad aktualnymi, budzącymi coraz szersze zainteresowanie, problemami zarządzania komunikacją w kontekście procesów decyzyjnych w wymiarze lokalnym, narodowym i europejskim oraz nad wykorzystaniem narzędzi internetowych na rzecz włączenia społecznego w te procesy. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom o charakterze praktycznym, wynikom najnowszych badań, w tym badań o charakterze ewaluacyjnym, dotyczących projektów wdrożeniowych przygotowywanych przez instytucje badawcze, think-tanki oraz administrację publiczną za granicą i w Polsce.

Konferencja nawiązywała do dorobku dwóch debat zorganizowanych przez Centrum Deliberacji IS UW wraz z partnerami z kraju i ze świata: konferencji: „Deliberation: values, processes, institutions” (2012) i konferencji: „O mieście z mieszkańcami” (2013). Każda zgromadziła ponad 100 uczestników z uczelni, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Zorganizowana konferencja pogłębiła i uszczegółowiła wątki związane z wykorzystaniem nowych technologii w komunikacji między samorządem i mieszkańcami.

Wśród prelegentów znaleźli się autorzy i realizatorzy projektów wykorzystujących narzędzia internetowe do pogłębionego dialogu i szukania rozwiązań dla problemów z zakresu polityk publicznych w odwołaniu do wiedzy i potrzeb obywateli. Zostały też zaprezentowane założenia projektu: „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych” realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski (lider), Politechnikę Warszawską, Związek Miast Polskich, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania i Biuro Promocji MIT. 

 

 

 

 

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju