Free Joomla Template by HostMonster Reviews

W grudniu 2016 roku rozpoczęły się działania związane z przeprowadzeniem pilotażu projektu W Dialogu w ośmiu polskich miastach. Swój udział w fazie pilotażu potwierdziły następujące Urzędy Gmin:

W ramach pilotażu w każdej gminie przeprowadzane są szkolenia z pracownikami Urzędu zaangażowanymi w konsultacje społeczne, z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń, a także z przedstawicielami organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz z mieszkańcami z niepełnosprawnościami. W ramach warsztatów szkolone grupy uzyskują wiedzę na temat działania platformy W Dialogu, testują jej działanie, a także zapoznają się z założeniami i celami projektu.

W kolejnych etapach Urzędy Gmin stworzą materiały informacyjne, harmonogramy konsultacji, a także utworzą i będą monitorowały konsultacje za pomocą platformy W Dialogu. Po przeprowadzeniu konsultacji raporty zostaną umieszczone na platformie.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju