Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Brwinów

W Brwinowie Urząd Gminy, przy współpracy z zespołem projektu „W Dialogu", zorganizował konsultacje "Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego w Brwinowie", dotyczące przebudowy istniejącego targowiska miejskiego w oparciu o nową koncepcję jego zabudowy i wyposażenia. 

W ramach konsultacji zaplanowano debatę tekstową na platformie wDialogu oraz spotkanie bezpośrednie w przestrzeni miejskiej.

W czasie konsultacji nie pojawiły się problemy techniczne i organizacyjne, które uniemożliwiłyby realizację debaty tekstowej na platformie wDialogu. Pomimo interwencji zespołu W Dialogu i podejmowania działań przez Urząd Gminy, mieszkańcy nie wyrazili natomiast chęci udziału w debatach za pośrednictwem platformy. Urząd stworzył więc ankietę, która zawierała pytania kwestionariusza analogiczne z pytaniami w debacie tekstowej (zob. poniżej).

 

Materiały informacyjne

Przygotowane na platformie wDialogu materiały informacyjne zawierały podstawowe informacje o targowisku miejskim, tj. o zagospodarowaniu terenu, pawilonach, zadaszeniach i budynkach towarzyszących. W Ograniczeniach wskazano ograniczone środki budżetowe na realizację budowy nowych obiektów, przestrzeń do dyspozycji, a także konieczność skomponowania targowiska z istniejącą przestrzenią centrum miasta. Dział Proponowane Rozwiązania nie był uzupełniony, natomiast mieszkańców proszono o zapoznanie się z dołączonymi do materiałów wizualizacjami koncepcji urbanistycznej targowiska. W Źródłach Informacji wymieniono Informacje Urzędu Gminy Brwinów. Zainteresowani mieszkańcy mogli zapoznać się z wizualizacjami pobierając odpowiednie Załączniki.

 

Rekrutacja 

Rekrutacja na konsultacje odbywała się w dniach 22.06- 27.06. 2017. Urząd zapraszał do udziału mieszkańców poprzez publikację informacji na stronach Urzędu, a także kontakt z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Zespół projektu wspierał działania rekrutacyjne zapraszając lokalne organizacje mailowo i telefonicznie. 

 

Debata

Ponieważ debata tekstowa na platformie, planowana na dni 27.06 - 17.07.2017 r. nie doszła do skutku z powodu braku zainteresowania uczestników, jedyną debatą było spotkanie bezpośrednie, które odbyło się 27.06 o godzinie 18:00 w Sali OSP w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele przedsiębiorców handlujących na targowisku miejskim oraz mieszkańcy korzystający z targowiska jako klienci. Uczestnicy debaty koncentrowali się na ocenie proponowanej koncepcji urbanistycznej. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy Brwinów, Pan Arkadiusz Kosiński. W debacie postawiono mieszkańcom następujące pytania:

1. Jak oceniają Państwo rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne przedstawione w koncepcji, w szczególności w zakresie komunikacji i lokalizacji stref usług handlu?

2. Jakie inne funkcje należałoby uwzględnić w koncepcji?

3. Czy forma architektoniczna i założenie urbanistyczne komponują się z istniejącym otoczeniem – centrum miasta?

4. Jakie dodatkowe lub inne elementy małej architektury oczekiwaliby Państwo w przestrzeni pasażu handlowo-komunikacyjnego?

5. Jakie są Państwa inne propozycje rozwiązań, które należałoby uwzględnić w koncepcji?

 

Eksperci

Ekspertami wyznaczonymi do wsparcia konsultacji były następujące osoby: Sylwia WIłkojć-Kowalska, Mirosława Kosiaty, Arkadiusz Kosiński, Sławomir Walendowski, Iwona Grzybczyk-Kostrzewska.

 

Ankieta

Ze względu na brak zainteresowania mieszkańców Brwinowa udziałem w debacie tekstowej, Urząd Gminy wraz z zespołem projektu opracował kwestionariusz zawierający pytania analogiczne do pytań w debacie tekstowej, wraz z odniesieniem do materiałów graficznych (wizualizacje koncepcji targowiska). Ankietę przesyłano do lokalnych organizacji i instytucji drogą mailową, a dodatkowo ankietę Urząd opublikował na stronie internetowej

 

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji opublikowany został we wrześniu, a następnie poddany konsultacjom. Raport dostępny jest tutaj.

 

Dokumenty 

Harmonogram

 

Wybrane informacje w mediach

Informacja o konsultacjach na stronie Urzędu Gminy

Informacje o konsultacjach na portalu informacyjnym Gmina Powiat Region

Informacja o konsultacjach na stronie Polskiej Agencji Prasowej

Informacje z portalu DlaHandlu.pl

Informacja na stronie www Radia Fama

Informacja na stronie Kuriera Południowego

Informacja na Facebooku Urzędu Gminy wraz z fotorelacją ze spotkania bezpośredniego

Informacja na portalu WPR

Informacja o przedłużeniu konsultacji

Informacja o raporcie z konsultacji na stronie Urzędu

 

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju