Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Krosno Odrzańskie

W Krośnie Odrzańskim celem konsultacji „Sport i rekreacja nad Jeziorem Glibiel?” było poznanie opinii mieszkańców na temat zagospodarowania plaży miejskiej w Łochowicach nad jeziorem Glibiel. Przedmiotem dyskusji był rodzaj obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z ich lokalizacją na terenie plaży.

W ramach konsultacji zaplanowano prekonsultacje materiałów informacyjnych, debatę tekstową na platformie wDialogu oraz spotkanie bezpośrednie na plaży miejskiej.

W czasie konsultacji pojawiły się problemy techniczne i organizacyjne, które uniemożliwiły realizację debaty tekstowej na platformie wDialogu. Pomimo interwencji zespołu W Dialogu i podejmowania działań przez Urząd Gminy, Urzędowi nie udało się naprawić błędu związanego z rozsyłaniem automatycznych powiadomień na platformie. Urząd stworzył więc ankietę, która zawierała pytania kwestionariusza analogiczne z pytaniami w debacie tekstowej.

 

Materiały informacyjne

Przygotowane na platformie wDialogu materiały informacyjne zawierały podstawowe informacje o plaży miejskiej i kąpielisku, infrastrukturze na plaży miejskiej, kosztach jej utrzymania itp. Do materiałów dołączono zdjęcie plaży miejskiej wraz z zaznaczeniem obszaru, którego dotyczyły konsultacje. W Ograniczeniach wskazano ograniczone środki budżetowe na realizację budowy nowych obiektów, brak miejscowego planu zagospodarowania, kwestie praw własności do niektórych terenów, oraz ograniczenia wynikające z odpowiednich ustaw. Jako Proponowane Rozwiązania wskazano poszerzenie plaży miejskiej, budowę placu zabaw, poszerzenie oferty gastronomicznej, budowę sanitariatu z natryskami, budowę wake parku: wszystkie te propozycje opisano, przedstawiając ich wady i zalety. W Źródłach Informacji wymieniono podstawy prawne dotyczące kąpieliska. Zainteresowani mieszkańcy mogli zapoznać się z treścią uchwał pobierając odpowiednie Załączniki.

 

Rekrutacja 

Rekrutacja na konsultacje materiałów informacyjnych odbywała się równolegle z komentowaniem materiałów w dniach 05.05. – 14.05.2017. Urząd zapraszał do udziału mieszkańców poprzez publikację informacji na stronach Urzędu, a także kontakt z lokalnymi instytucjami i organizacjami.

Rekrutacja na konsultacje odbywała się w dniach 19.05. – 31.05.2017 i również przebiegała wieloetapowo (j.w.). Na stronach Urzędu Miasta pojawiły się informacje o możliwości zapisu (poprzez platformę oraz w Urzędzie), a zespół projektu wspierał działania rekrutacyjne zapraszając lokalne organizacje mailowo i telefonicznie. 

 

Komentowanie materiałów informacyjnych

Na platformie wDialogu materiały skomentowało około sześcioro mieszkańców. Opinie, które wyrażali, były pozytywne i odnosiły się do zawartości dokumentu. Nie zgłoszono sugestii zmiany materiałów.

 

Debata

Ponieważ debata tekstowa na platformie, planowana na dni 01.06 - 25.06.2017 r. nie doszła do skutku z powodu nienaprawionych błędów, jedyną debatą było spotkanie bezpośrednie, które odbyło się 24.06 o godzinie 10:00 na plaży miejskiej w Łochowicach. 

Ankieta w wersji papierowej dostępna była w dniu debaty bezpośredniej.

 

Eksperci

Ekspertami w konsultacjach były przedstawicielki projektu W Dialogu: dr Anna Przybylska i dr Marta Kołodziejska.

 

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji do pobrania tutaj.

 

Dokumenty 

Wstępny harmonogram

 

Wybrane informacje w mediach

Informacja o konsultacjach na stronie Urzędu Gminy

Informacje o konsultacjach na lokalnym portalu informacyjnym

Informacja o konsultacjach na profilu Facebook Urzędu

Informacje o konsultacjach z Gazety Lubuskiej

Materiał z portalu krosno24.tv na kanale Youtube

Informacje o konsultacjach z portalu gorzow.tvp.pl

Informacje na stronie OSiR Krosno

Informacja o raporcie

 

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju