Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Mińsk Mazowiecki

Urząd Miasta w Mińsku Mazowieckim w ramach konsultacji społecznych organizowanych przy współpracy z zespołem „W Dialogu” chce dowiedzieć się od mieszkańców gminy, czy chcieliby przyłączenia Mińska Mazowieckiego do Obszaru Metropolitarnego Warszawy. Konsultacje zatytułowane "Mińsk Mazowiecki w Metropolii Warszawskiej? Konsultacje społeczne dla mieszkańców" odbyły się w miesiącach sierpień-wrzesień 2017 r.

Mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię w trakcie debaty tekstowej na platformie wDialogu, a także podczas spotkania bezpośredniego, które odbyło się 20.09.

W czasie konsultacji nie pojawiły się problemy techniczne, które uniemożliwiłyby realizację któregokolwiek z zaplanowanych etapów konsultacji.

 

Materiały informacyjne

Przygotowane na platformie materiały informacyjne zawierały podstawowe informacje o tym, czym jest Metropolia Warszawska oraz z czym wiąże się przyłączenie Mińska Mazowieckiego do Metropolii. W Ograniczeniach wymieniono problemy, z którymi może wiązać się taka zmiana. Zakładka Proponowane rozwiązania nie została uzupełniona. W Źródłach informacji wskazano odniesienie do strony internetowej informującej o Metropolii Warszawskiej. W Załącznikach pojawiły się dokumenty poszerzające wiedzę o Metropolii Warszawskiej.

 

Rekrutacja 

Rekrutacja na konsultacje miała miejsce w dniach 05.08- 19.08.2017. Urząd zapraszał do udziału mieszkańców poprzez publikację informacji na stronach Urzędu, a także kontakt z lokalnymi mediami, instytucjami i organizacjami. W czasie rektutacji zespół projektu wspierał działania rekrutacyjne zapraszając lokalne organizacje mailowo i telefonicznie. 

 

Debaty

Debata tekstowa na platformie zaplanowana została w terminie 20.08 - 22.09.2017 r. Na debatę zarejestrowało się siedmioro mieszkańców. Kwestionariusz debat zawierał następujące trzy pytania:

1. Czy Pani/Pana zdaniem Mińsk Mazowiecki powinien zostać włączony do Metropolii Warszawskiej?

2. Jakie Pani/Pana zdaniem byłyby główne zalety włączenia Mińska Mazowieckiego do Metropolii Warszawskiej?

3. Jakie Pani/Pana zdaniem byłyby główne wady włączenia Mińska Mazowieckiego do Metropolii Warszawskiej?

 

Debata bezpośrednia odbyła się 20.09 na Tarasie Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim, na ul. Warszawskiej 173. Urząd umożliwił zapisy poprzed platformę wDialogu, a także bezpośrednio u organizatorów konsultacji, mailowo i telefonicznie. 

 

Eksperci

Do konsultacji nie desygnowano ekspertów.

 

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji opublikowany został w listopadzie, a następnie poddany konsultacjom przez mieszkańców. Raport dostępny jest tutaj.

 

Dokumenty

Harmonogram

 

Wybrane informacje w mediach

Informacja o konsultacjach na stronie Miasta Mińsk

Informacja o konsultacjach na profilu Facebookowym Miasta

Informacje w lokalnej gazecie Strefa Mińsk (skan)

Informacje w lokalnej gazecie Nowy Dzwon (skan)

Informacje o konsultacjach na portalu podlasie24

 

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju