Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Klementyna Świeżewska

 

Nowa Dęba jest miastem na Podkarpaciu zamieszkanym przez około 18 tys. mieszkańców. Urząd Miasta, zainteresowany poszerzaniem wiedzy praktycznej o konsultacjach, zdecydował o testowym wykorzystaniu platformy „W Dialogu” w debacie na temat wyłączenia z ruchu samochodowego ulicy Żeromskiego znajdującej się w centrum miasta.

Urząd Miasta uczestniczy w projekcie „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne” od początku jego trwania, czyli od 2014 roku. Samorząd Nowej Dęby od zawsze był nastawiony na dialog z mieszkańcami. Jednak, jak deklaruje pani Maryla Siudem z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba „nasze konsultacje prowadzimy, tak jak czujemy” (link do wypowiedzi). Dlatego udział w projekcie „W Dialogu” to zarówno sposób na poznanie metodologii prowadzenia konsultacji, jak i otwarcie na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi.

Konsultacje testowe „Ulica Żeromskiego: z samochodami czy bez?” dotyczył ulicy w ścisłym centrum miasta. Ulica Żeromskiego, o której mowa, przebiega tuż przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury (SOK), w którym znajduje się kino, biblioteka oraz prowadzone są zajęcia dla osób w każdym wieku. Ulica dzieli dwa place miejskie, które przeszły rewitalizację w 2014 roku. W projekcie rewitalizacji, który obejmował także ulicę Żeromskiego, architekci przewidywali jej zamknięcie dla ruchy samochodów, stąd na ulicy występuje ta sama co na placu nawierzchnia kamienna i brak krawężników. Po remoncie wprowadzono w tym miejscu strefę pierwszeństwa pieszych (zamieszkania). Obecnie powrócił pomysł całkowitego zamknięcia ulicy dla samochodów, który podczas konsultacji był dyskutowany z mieszkańcami.

Praca nad konsultacjami rozpoczęła się w grudniu 2015 r. od warsztatów, na których przedstawiciele władz miasta, urzędnicy zaangażowanych w temat wydziałów, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy wsparciu Centrum Deliberacji IS UW, dokonali konceptualizacji tematu. Przez kolejne miesiące wspólnie opracowywaliśmy projekt konsultacji oraz materiały informacyjne. W spotkaniach warsztatowych dotyczących korzystania z platformy internetowej, wspierającej przygotowanie i realizację konsultacji, po stronie konsorcjum „W Dialogu”, poza Centrum Deliberacji, uczestniczyli również przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadzono dwa szkolenia z obsługi platformy dla „ambasadorów projektu” oraz jedno w Środowiskowym Domu Samopomocy wśród osób z niepełnosprawnościami,  a także warsztaty dla uczniów klas licealnych. We wszystkich szkoleniach wzięło udział ok. 70 osób. Konsultacje ruszyły w kwietniu 2016 r. Zostały poprzedzone kampania informacyjną za pośrednictwem kanałów informacji urzędowej oraz mediów lokalnych i regionalnych. Zapisały się na nie łącznie 53 osoby. W ramach konsultacji odbyło się jedno spotkanie bezpośrednie, w którym wzięło udział 7 osób, jak też debata tekstowa na platformie „W Dialogu”, na którą zapisało blisko 30 chętnych. Spotkanie i debatę kończyła ankieta, którą w sumie wypełniło 11 osób.

Formuła platformy „W Dialogu” pozwala na zwiększenie przejrzystości konsultacji społecznych. Skłania władze miejskie do lepszego przygotowania się do nich. W Nowej Dębie udało się przekroczyć powszechne w wielu miastach wyobrażenia o konsultacjach jako „księdze skarg i zażaleń”. Za sukces przeprowadzonych konsultacji należy uznać merytoryczną dyskusję opartą na rzeczowych argumentach. To szczególna zasługa Urzędu Miasta i Gminy, który dał się przekonać do przyjęcia nowej perspektywy konsultacji, perspektywy „W Dialogu”.

Mapa argumentacji z debaty tekstowej

Mapa argumentacji z debaty tekstowej.

 

Dokumenty konsultacji:

Harmonogram warsztatów

Harmonogram konsultacji

Materiały informacyjne

Zapis debaty tekstowej

Transkrypcja debaty bezpośredniej

Plakat

Raport końcowy

 

Linki do artykułów:

Portal Infonowadeba.pl

Portal Echo dnia

Gazeta Wyborcza Rzeszów

Leliwa.pl (1)

Leliwa.pl (2)

 

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju