Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Marta Kołodziejska

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Olsztyn ustalono, że platforma „W Dialogu” zostanie wykorzystana na pierwszym etapie konsultacji tzw. „Olsztyńskich standardów pieszych”.

Konsultacja pod tytułem „Pieszy w mieście” ma na celu opracowanie zbioru zaleceń dotyczących projektowania i przebudowy m.in. przejść dla pieszych, przystanków, ciągów pieszo-rowerowych. Zalecenia te mają poprawić komfort i bezpieczeństwo pieszych w Olsztynie poprzez uwrażliwienie decydentów na kwestie jakości i dostępności infrastruktury pieszej. Ważnym aspektem standardów jest nacisk na jak największą dostępność przestrzeni miejskich tak, aby mogły z nich korzystać osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, a także rodzice z małymi dziećmi. Podobne dokumenty powstały w Bydgoszczy i Lublinie, a spis dobrych praktyk przygotowało też m.in. Zielone Mazowsze.

W ramach przygotowania konsultacji zorganizowano dwa warsztaty dla ambasadorów projektu, a więc osób, które mogą przyczynić się do poszerzenia wiedzy mieszkańców o dyskutowanym problemie i korzystaniu z platformy. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 08.04 o godzinie 13 w Sali 199 budynku Ratusza wzięli udział: Elżbieta Maruszczak (WBP Olsztyn), Mirosław Arczak (UM Olsztyn), Sławomir Jabłoński (Rada Osiedla Kętrzyńskiego), Michał Szulc (Stowarzyszenie Eserpionier), Urszula Kosińska (Obywatele Kultury Olsztyn), Paweł Harajda (Stowarzyszenie Olcamp),Monika Hausman-Pniewska (Rada Organizacji Pozarządowych), Tomasz Hajny (UM Olsztyn), Dorota D’Aystetten (UM Olsztyn), Bartosz Kamiński (UM Olsztyn), Jolanta Grabińska (Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc), Piotr Klimas (Rada Osiedla Zielona Górka), Wojciech Konecko (RO nad Jeziorem Długim), Lucjan Jędrychowski (Rada Seniorów). W drugim spotkaniu, które miało miejsce 15.04 o godzinie 18 w budynku biblioteki „Abecadło”, uczestniczyli: Jędrzej Kołakowski (Stowarzyszenie Młyn) oraz Ewa Romejko (Biblioteka „Abecadło”). Dodatkowo, 19.04 zorganizowano spotkanie dla studentów, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na wydziale Socjologii. W spotkaniu uczestniczyło ok. 20 studentów.

Zaplanowana została kampania informacyjna, aby informacja o konsultacjach za pomocą platformy mogła dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Informacje na stronach internetowych zamieściły: Urząd Miasta w Olsztynie, Stowarzyszenie Olcamp, Stowarzyszenie Eserpionier. Dodatkowo, w sieci bibliotek miejskich rozwieszone zostały plakaty i informacje dotyczące konsultacji. Stosowne noty prasowe trafiły również do mediów, m.in. Gazety Wyborczej Olsztyn, na portal olsztyn.eu, a informacje prasowe przesłano również innym lokalnym mediom, np. „Twojemu Kurierowi Olsztyńskiemu”.

Pierwszym etapem konsultacji było komentowanie materiałów informacyjnych za pomocą platformy „W Dialogu”. Dobrze przygotowane materiały informacyjne umożliwiają mieszkańcom zdobycie wiedzy o przedmiocie konsultacji, pomagają ukierunkować dyskusję, a urzędnikom umożliwiają bardziej efektywną organizację całego procesu. Z tego względu materiały informacyjne są niezwykle istotne dla przebiegu konsultacji społecznych i powinny być przygotowane rzetelnie oraz możliwie przystępnie. Mając to na uwadze, przygotowano pierwszą wersję materiałów: w dniach 19.04-08.05 mieszkańcy mogli dzielić się opinią na temat zamieszczonych przez UM materiałów mających przybliżyć cel konsultacji. Po tym terminie Urząd Miasta zebrał zgłoszone uwagi (łącznie było ich 11) i opublikował nową wersję materiałów, uwzględniającą sugestie mieszkańców. Następnym krokiem było ustalenie dalszego planu współpracy między zespołem projektowym oraz Urzędem Miasta, który uwzględniał zmiany w pierwotnym harmonogramie. Wstępnie zaplanowano spacer badawczy po miejscach, w których poruszanie się pieszych może być szczególnie utrudnione – w spacerze zaplanowano udział sześciorga ekspertów (z UM, ZDZiT, a także przedstawicieli NGO).

Podczas dalszych działań Urząd Miasta odniósł się do uwag mieszkańców odnośnie materiałów informacyjnych, dzięki czemu na platformie "W Dialogu" opublikowano poprawione materiały informacyjne. Stały się one podstawą do debaty tekstowej, która odbyła się na platformie w dniach 25.06 - 03.07, a także do dwóch spotkań bezpośrednich z mieszkańcami, które miały miejsce w budynku UMO w dniach 28.06 i 29.06. Dodatkowo, w ramach konsultacji "Pieszy w mieście" 27.06 na platformie "W Dialogu" odbyła się testowa debata głosowa. Na podstawie zebranych uwag i transkrypcji ze wszystkich debat, sporządzono raporty cząstkowe oraz raport końcowy, zawierający również rekomendacje i sugestie dalszych działań dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu pieszych w Olsztynie.

 

Mapa argumentacji z debaty tekstowej

Mapa argumentacji z debaty tekstowej.

 

Dokumenty konsultacji:

Warsztaty

Harmonogram konsultacji

Materiały informacyjne

Transkrypcja spotkania 28.06.16

Transkrypcja spotkania 29.06.16

Raport z debaty tekstowej na platformie

Raport ze spotkania konsultacyjnego 28.06.16

Raport ze spotkania konsultacyjnego 29.06.16

Raport końcowy

 

Linki do wybranych artykułów w mediach na temat konsultacji "Pieszy w Mieście":

Gazeta Wyborcza Olsztyn

Portal Olsztyn.eu

Portal Olsztyn.com.pl

Wiadomosci.olsztyn.pl

Portal Wrota Warmii i Mazur

Portal Życie Olsztyna

Wywiad z p. Anetą Szpaderską z UM w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju