Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Ożarów Mazowiecki

W Ożarowie Mazowieckim celem konsultacji „Opracowanie strategii rozwoju kultury w Gminie Ożarów Mazowieckibyło uzyskanie od mieszkańców Gminy informacji natemat częstotliwości korzystania przez nich z oferty kulturalnej Gminy, oceny atrakcyjności dotychczasowej oferty kulturalnej, a także sugestii na temat kierunków rozwoju kultury w Gminie.

Konsultacje stanowiły jeden z etapów procesu konsultacyjnego dotyczącego strategii rozwoju kultury w Gminie Ożarów Mazowiecki.

W ramach konsultacji zaplanowano ankietę oraz spotkanie bezpośrednie w Urzędzie Gminy. W czasie konsultacji nie pojawiły się problemy techniczne ani organizacyjne, które uniemożliwiłyby realizację któregokolwiek z zaplanowanych etapów konsultacji.

 

Materiały informacyjne

Przygotowane na platformie wDialogu materiały informacyjne zawierały podstawowe informacje o uczestnictwie w kulturze przez mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki (na podstawie istniejących danych), ograniczenia związane z rodzajami dostępnej infrastruktury, kosztami związanymi z rozwojem placówek kulturalnych i oferty kulturalnej, a także związane z niewielkim zakresem współpracy między Gminami w regionie. W ramach proponowanych rozwiązań uwzględniono następujące propozycje:

  1. Biblioteka, jako miejsce spotkań różnych grup.
  2. Klubokawiarnia, kawiarnia jako przestrzeń do wspólnego spędzania czasu, realizacji różnych projektów.
  3. Organizacja gier miejskich.
  4. Modernizacja infrastruktury.
  5. Organizacja zajęć zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.                                                                    

W Źródłach informacji zaprezentowano odnośniki do informacji najważniejszych instytucji kultury w Gminie.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na konsultacje odbywała się w dniach 27.04-08.05.2017 i przebiegała wielotorowo. Na stronach Urzędu Gminy pojawiły się informacje o możliwości zapisu (poprzez platformę oraz w Urzędzie), przesłana została także mailowo i smsowo informacja z zaproszeniem do rejestracji do lokalnych instytucji i organizacji. Zespół projektu wspierał działania rekrutacyjne zapraszając lokalne organizacje mailowo i telefonicznie. 

 

Debata

Debata odbyła się 24 maja 2017 roku o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2. W debacie udział wzięli zarówno mieszkańcy, radny gminny (jednocześnie przedstawiciel NGO), 3 pracowników Urzędu i Domu Kultury będących jednocześnie mieszkańcami gminy, jak i pracownik Domu Kultury niebędący mieszkańcem.

 Podczas spotkania uczestnikom postawiono następujące pytania:

1 Czy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki chętnie korzystają z oferty kulturalnej gminy?

2 Z jakich punktów oferty kulturalnej gminy mieszkańcy korzystają najczęściej?

3 Czy są jakieś bariery w korzystaniu z oferty kulturalnej gminy dla mieszkańców?

4 Czy mieszkańcom brakuje czegoś w ofercie kulturalnej gminy?

5 Jakie powinny być kierunki rozwoju kultury w gminie?

 

Eksperci

Ekspertem w zakresie strategii kultury był p. Krzysztof Jabłoński.

 

Ankieta

Urząd Gminy przygotował również ankietę online na platformie (można było wypełniać ją do 29.05) oraz w wersji papierowej. Ankieta została również udostępniona na stronie internetowej gminy pod adresem Strony Urzędu Gminy. W wersji papierowej ankieta dostępna była w następujących placówkach:

− W Urzędzie Miejskim (ul. Kolejowa 2 oraz ul. Poznańska 165),

− W Domu Kultury „Uśmiech” oraz w filiach: w Józefowie oraz w Broniszach,

− W Centrum Inicjatyw Społecznych,

− W Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim oraz filiach: w Józefowie i Święcicach.

W zdecydowanej większości ankiety wypełniły kobiety. Najwięcej ankiet przesłali mieszkańcy w wieku powyżej 65 lat, oraz w przedziałach 56 – 65 lat i 36 – 45 lat. Chętniej ankietę złożyły osoby mieszkające w gminie powyżej 5 lat. Większe zainteresowanie ankietami było na obszarach wiejskich gminy niż w samym Ożarowie Mazowieckim.

Jeśli chodzi o priorytety strategii rozwoju kultury, wskazywano najczęściej:

1. modernizację infrastruktury – 37%,

2. wzbogacenie oferty instytucji kultury – 32%,

3. organizację nowych wydarzeń – 31%.

 

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji, uwzględniający wnioski z obydwu typów debat, umieszczony został na platformie 20.06, a mieszkańcy mogli przez 14 dni zgłaszać swoje uwagi i komentarze do jego treści. Raport dostępny jest tutaj.

 

Dokumenty

Harmonogram konsultacji 

 

Wybrane informacje w mediach

Informacja o konsultacjach na stronie Urzędu

Informacja o konsultacjach na portalu Mocne Strony

Informacje o konsultacjach społecznych w gminie, w tym o konsultacjach dot. Strategii kultury

Informacje o konsultacjach na stronie Biblioteki Miejskiej

Ankieta dla mieszkańców

Informacja na profilu Facebook Urzędu Gminy

Informacje na profilu Facebook stowarzyszenia Strasna Zaba

Informacje o raporcie na stronie Urzędu

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju