Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Słupsk

W Słupsku celem konsultacji „Jakość przestrzeni publicznej - porządkujemy reklamy i małą architekturę” było zapoznanie mieszkańców z projektem dokumentu, który będzie określał zasady umieszczania w mieście reklam, ogrodzeń i małej architektury, a następnie poznanie ich opinii na temat znajdujących się w dokumencie zapisów. 

Celem przyjęcia dokumentu jest uporządkowanie przestrzeni miejskiej, oczyszczenie jej z chaosu informacyjnego poprzez ustalenie konkretnych zasad, przygotowanie katalogu dobrych praktyk i stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla jej użytkowników. 

W ramach konsultacji zaplanowano prekonsultacje materiałów informacyjnych, debatę tekstową na platformie wDialogu oraz dwa spotkania bezpośrednie w Urzędzie Miasta: jedno dedykowane lokalnym przedsiębiorcom, a drugie mieszkańcom Słupska.

W czasie konsultacji nie pojawiły się problemy techniczne ani organizacyjne, które uniemożliwiłyby realizację któregokolwiek z zaplanowanych etapów konsultacji.

 W ramach przygotowań do konsultacji zespół projektu przy współpracy z Urzędem zorganizował dwa spotkania warsztatowe w Słupsku. Pierwsze dobyło się dnia 17.01.2017 i wzięło w nim udział łącznie 21 osób, w tym przedstawiciele UM, lokalnych NGO i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne. Celem warsztatów było zaznajomienie użytkowników z funkcjami platformy wDialogu. W kolejnych warsztatach, które miały miejsce 25.04, brało udział ośmioro przedstawicieli UM i NGO. Celem szkolenia było stworzenie szkieletu konsultacji na platformie oraz uzyskanie informacji o dostępności platformy dla mieszkańców z niepełnosprawnościami.

 

Materiały informacyjne

Przygotowane na platformie wDialogu materiały informacyjne zawierały podstawowe informacje o celach stworzenia uchwały: „Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”, w tym dozwolonych typach obiektów, materiałów wykonania, warunkach lokalizacji etc. W Ograniczeniach wskazano m.in. na kwestię rozłożenia efektów działania uchwały w czasie (jej wdrożenie i skutki widoczne będą najwcześniej po kilku miesiącach od wejścia uchwały w życie), a także na zmniejszenie zysków z reklam niektórych wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw. W Proponowanych Rozwiązaniach wymieniono trzy kluczowe propozycje, wskazując ich wady i zalety:

1. Uregulowanie reklam w mieście - ich lokalizacji, liczby oraz jakości 

2. Uregulowanie kwestii małej architektury w mieście 

3. Podział miasta na trzy obszary, w których będą obowiązywały odmienne regulacje, dostosowane do potrzeb tych obszarów.

W Źródłach Informacji podany został odnośnik do Ustawy Krajobrazowej umożliwiającej samorządom regulację kwestii reklam i małej architektury. Mieszkańcy mogli poprzez Załączniki zapoznać się z treścią projektu Uchwały, ze słownikiem pojęć w Uchwale, a także z prezentacją zawierającą wizualizacje proponowanych rozwiązań związaną z treścią uchwały.

 

Komentowanie materiałów informacyjnych

Rekrutacja na konsultacje materiałów informacyjnych odbywała się w dniach 10-17.04.2017, a kolejnym etapem było komentowanie materiałów przez mieszkańców, które trwało do końca kwietnia. Urząd zapraszał do udziału mieszkańców poprzez publikację informacji na stronach Urzędu, a także kontakt z lokalnymi instytucjami i organizacjami. W dniach 17-28.04 trwało komentowanie materiałów informacyjnych. Mieszkańcy nie zgłosili uwag do treści materiałów.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na konsultacje odbywała się w dniach 10.05-24.05.2017 i również przebiegała wieloetapowo (j.w.). Na stronach Urzędu Miasta pojawiły się informacje o możliwości zapisu (poprzez platformę oraz w Urzędzie), a zespół projektu wspierał działania rekrutacyjne zapraszając lokalne organizacje mailowo. 

 

Debaty

Debata tekstowa na platformie

Debata trwała w dniach 24.05-13.06, a mieszkańców proszono o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak powinna wyglądać przestrzeń publiczna w Słupsku? Proszę wskazać, co wg Pani/Pana powinno być możliwe do umieszczenia w przestrzeni publicznej, co natomiast nie.
  2. Co Pan/Pani sądzi o wprowadzeniu jednolitego systemu tworzenia reklam w mieście? Proszę uzasadnić, czy wprowadzenie jednolitości pod względem materiałów oraz kształtu reklam/małej architektury jest potrzebne, jeżeli nie - dlaczego różnorodność jest lepsza.
  3. Co Pan/Pani sądzi o podziale miasta na trzy strefy, w których będą obowiązywać różne zasady lokowania reklam i małej architektury? Proszę uzasadnić, czy wskazany podział jest dobry, czy zaproponowane zasady są stosowne do podziału.

 

Spotkania bezpośrednie 

Spotkanie z przedsiębiorcami

Dnia 29.05 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 o godzinie 16:30 odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami. Pytania w debacie związane były zarówno z pytaniami debaty tekstowej, jak i dotyczące treści samej Uchwały. 

 

Spotkanie z mieszkańcami 

W dniu 05.06 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 o godzinie 16:30 miało miejsce spotkanie z mieszkańcami. Uczestników proszono o odpowiedź na pytania analogiczne z pytaniami w debacie tekstowej. 

 

Eksperci

Ekspertką w konsultacjach była Beata Samborska.

 

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji opublikowany został na początku listopada. Raport dostępny jest tutaj.

 

Dokumenty

Harmonogram

Plakat informujący o konsultacjach przygotowany przez Urząd Miasta

 

Wybrane informacje w mediach

Informacje o konsultacjach materiałów informacyjnych

Informacja o zapisach na stronie Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Informacja o konsultacjach z portalu gp24.pl (wywiad z Prezydentem Miasta)

Relacja z debat bezpośrednich na portalu 10minut.tv

Informacja o prekonsultacjach na stronie Urzędu

Informacja o konsultacjach na stronie Urzędu

Informacja o konsultacjach w Radiu Fama

Informacja o konsultacjach z portalu gdansk.tvp.pl

Raport w BIP

Informacja o raporcie z konsultacji

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju