Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Iwona Młoźniak

Projekt „Warszawiacy deliberują” był inicjatywą Instytutu Socjologii UW z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

 

                                                                                       Uczniowie biorący udział w projekcie.

Wykonawcą było Centrum Deliberacji IS UW. Głównym celem projektu było zaangażowanie warszawskich nastolatków w rozmowę na temat przestrzeni miejskiej i tego, jak można ją kształtować, a jednocześnie nauka uargumentowanej dyskusji. Do przeprowadzenia debaty skorzystano z platformy internetowej „W dialogu”, zaprojektowanej przez konsorcjum, którego liderem jest Centrum Deliberacji, a członkiem m.in. Politechnika Warszawska. Wspiera ona refleksyjny dialog umożliwiając np. graficzne przedstawienie argumentacji.

Projekt trwał od marca do maja 2016 r. Zaproszenie do udziału w nim przyjęło pięć warszawskich szkół: XL LO im. S. Żeromskiego, XXI LO im. H. Kołłątaja, XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika, Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Podczas spotkań w szkołach zebrano 100 indywidualnych zgłoszeń do udziału w projekcie. Na platformie „W Dialogu” zarejestrowało się i zapisało na dyskusję o przestrzeni miejskiej 71 osób.Debata trwała od 10 do 15 maja. Jako wkład do niej uczniowie przesłali materiał wizualny prezentujący ich spojrzenie na miejsca spędzania wolnego czasu. Projekt zakończył się 16 maja grą edukacyjną na terenie kampusu centralnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz piknikiem-poczęstunkiem w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. W wydarzeniu podsumowującym wzięło udział 60 uczniów z czterech szkół biorących udział w projekcie.

Planowane są kolejne edycje projektu.

 

Dokumenty konsultacji:

Materiały informacyjne

Działania w projekcie

Raport końcowy

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju